Základní škola Dětská, Ostrava-Poruba

Školní projekty


2017

Silní bez násilí II


V říjnu 2016 jsme zahájili celoroční projekt Silní bez násilí II. Jeho cílem je spojit mladší a starší žáky, naučit je spolupráci a vzájemné pomoci. K tomu jsou určeny aktivity rozplánované na celý rok. Během nich mají děti možnost ukázat své silné stránky prostřednictvím sportovních soutěží, tance, zpěvu, divadla a filmu. Budou mít možnost zamyslet se nad svou budoucností, nad tím, co chtějí dělat, dokázat. Výrazným prvkem, který se v projektu také objeví, je upozornění na nebezpečí sociálních sítí. Jednotlivé aktivity připravují vyučující naší školy již od září. Podobný projekt jsme realizovali před čtyřmi lety, setkal se s velmi kladným ohlasem. V přiložené prezentaci jsou vysvětleny jednotlivé aktivity. Vyvrcholením celého projektu je muzikál, který připravují děti a vyučující naší školy. Ten bude předveden v květnu 2017 v Gongu v Dolních Vítkovicích.

foto


2016

Muzikál BROUČCI


Ve středu 4. 5. přiletěli námi Broučci. A nebyl to jen tak obyčejný hmyz. Ten náš dokázal krásně zpívat a hrát. Divíte se, jak je to možné? Odpověď je jednoduchá. Broučci je zkrátka muzikál, který složil Jan Duchek s písněmi skupiny The Beatles. Od začátku školního roku ho zkoušeli a pilovali žáci 3. – 9. ročníku pod vedením paní učitelky Oravové a pana učitele Myšky. O tom, že se jim to povedlo dokonale, svědčí závěrečné ovace a pochvalné reakce rodičů. Ti, kteří přišli, nelitovali a prožili odpoledne naplněné úžasnými zážitky.

foto


2015

Naše škola cestuje světem - projekt


Dne 15. 12. 2015 proběhl na naší škole projekt „Naše škola cestuje světem“. Projektu se zúčastnili žáci pátých až devátých tříd. Diváci se mohli rázem ocitnout díky nádherné výzdobě tříd, prezentací, scének a degustací tradičních jídel a nápojů v krajích České republiky, na Slovensku, v Brazílii, Japonsku, Francii, Vietnamu, Španělsku, Kanadě, USA a Norsku. Našim zkušených pedagogům se podařilo namotivovat své žáky tak, že předvedli excelentní výkony a dokázali pobavit nejen sebe, ale i ostatní. Projekt hodnotíme jako velmi zdařilý a všem, kteří se podíleli na jeho úspěšné realizaci, děkujeme. Náznak skvělé atmosféry můžete vidět na přiložených fotografiích.

prezentace..dopoledne..5.B..6.B..9.A


2015

Projekt 70


V dubnu a květnu proběhl na naší škole „Projekt 70“, který pro žáky připravili vyučující dějepisu, výtvarné a hudební výchovy. Jeho cílem bylo připomenout si výročí konce druhé světové války. Děti měly možnost zúčastnit se vědomostní nebo výtvarné soutěže, navrhnout logo projektu či se podílet na přípravě hudebního vystoupení.

V pondělí 27.4. v odpoledních hodinách proběhla vernisáž výtvarných prací ve sklepních prostorách a protiatomovém krytu školy, zpříjemněná hudebním vystoupením pod vedením pana učitele Myšky a výborným občerstvením, zároveň jsme vyhodnotili doprovodné soutěže projektu.

Za vědomostní soutěž byli oceněni: Michaela Oudová, Emil Rézi, Eliška Soblová, Daniel Mazur a Martin Olšanský. Za návrh loga převzal cenu Lukáš Jalůvka a nejlepší projekty měly žákyně: Lucie Filipská, Jana Trávníčková a Kristýna Tichá. Odborná porota pak vyhodnotila všechna výtvarná díla. V nejmladší kategorii byl oceněn Ondřej Kolecký (4.B), v kategorii 6. a 7.tříd - Zuzana Konštiaková(6.B), Lukáš Jalůvka(7.A), Lucie Popková(7.A), Jakub Raus (7.A) a v kategorii 8. a 9.tříd pak Jan Hammermüller (9.B), Stanislav Hluštík (9.A) a Adéla Bílková (9.A).


2015

Sametová revoluce 25


V úterý 11.11. se naše škola připojila k celorepublikovému projektu Měsíc filmu na školách – příběhy bezpráví, tentokrát věnovanému výročí sametové revoluce. Žáci osmého a devátého ročníku se podívali na film režiséra Karla Strachoty „1989: Z deníku Ivany A.“ (naleznete jej na www.jsns.cz), poté se zúčastnili besedy s paní ředitelkou, paní zástupkyní a panem učitelem Rychnovským. Ti se podělili o své zkušenosti a příběhy z listopadu roku 1989 a let předchozích. Vyprávění zpestřili dobovými fotografiemi a zajímavými postřehy. Pomohli tak nejmladší generaci aspoň trochu pochopit atmosféru revolučního období a hlavně příčinu listopadových událostí. Zajímavostí byla pro žáky ukázka dobového tisku - Rudého práva z listopadu a prosince roku 1989.

Součástí programu bylo vyhlášení vítězů vědomostní soutěže „Sametová revoluce 25“. Na třetím místě se umístila Eliška Soblová(8.A), na druhém místě Terezie Juříčková (7.A), Daniel Mazur (8.A) a Martin Procházka (8.A), vítězi se stali Michaela Oudová (8.B) a Emil Rézi (8.A).


2015

Škola hledá SUPERSTAR


Ve čtvrtek 28.května proběhlo finále projektu Škola hledá superstar. Soutěžící se připravovali již od podzimu a diváci měli možnost poslechnout si osm těch nejlepších – Lucii Smudovou, Veroniku Oudovou, Olivera Szilasziho, Valerii Horsinkovou, Markétu Stachovou, Pavlínu Šecovou, Matěje Šece a Vendulu Šmídovou. Atmosféra v DPS Slunečnice byla výborná, vybrat ty nejlepší bylo obtížné. Diváci nakonec rozhodli takto: na prvním místě se umístila Valerie Horsinková, na druhém Matěj Šec a na třetím Veronika Oudová.

Pořadem doprovázeli Evy Pytlová, Jakub Raus, Matěj Mládek a Kryštof Mrázek, o hudební doprovod se postarala skupina PHS, kromě finalistů zazpíval školní sbor Collegium musicum a divadelní kroužek předvedl krátké vystoupení s názvem Superstars???


2015

Cesta k moudré sově


V tomto školním roce čekal žáky celoroční školní projekt „Cesta k moudré sově“. Třídy si vybrali zvíře, pod jehož zástavou se pak prezentovali na soutěžích a společných akcích (4.A – Divoké kočky, 4.B - Kůrovci, 5.A - Šedí vlci 34, 5.B - Ježci 37, 6.A – Statečná veverka, 6. B – Orel, 7.A – Liška, 7.B – Krvelačný rys, 8.A – Zmije, 8.B – Bažanti, 9.A – Medvědi, 9.B – Divočáci).

V dobrodružné cestě lesem plnili následující úkoly - únik z bludiště, lov škodné zvěře, odtud tam, pašerácká stezka, rozstříhaná zpráva, co do lesa nepatří, botanický expert, záchranka, hmatový průzkum, pavoučí síť, lesní muž a nosiči vody. Ve škole je pak čekala spousta vědomostních úkolů.

K moudré sově se nejvíce nakonec přiblížili žáci 6.A – Statečné veverky. Odměnou za výborné výkony po celou dobu projektu jim byl do ZOO Lešná.


2015

Nenechme se lapit do sociální sítě

Tento rok jsme se opět zúčastnili projektu Ostravské univerzity, který je každoročně zaměřen na aktuální téma z oblasti prevence. Letošní název „Nenechme se lapit do sociální sítě“ prozrazuje, jakou problematikou se zabývali žáci 8.B a 9.B. Jejich úkolem bylo připravit na dané téma prezentaci, plakát a logo. Navzájem pak soutěžili před odbornou porotou na půdě školy. Huda Abdulla, Romana Jiroušková, Karolína Moravcová, Michaela Oudová, Katka Podzemná a Katka Volná z 8. B byly úspěšnější – překvapily perfektním výstupem, vlastním filmem a příběhem doplněným ilustracemi jedné z žákyň. Postoupily proto do městského kola, kde získaly 26. 2. pěkné druhé místo. A protože byl jejich projekt na velmi vysoké úrovni, představili jej všem žákům naší školy.


2014

Projekt Krokus

„Projekt Krokus“ probíhá ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze a irskou organizací HETI. Jeho cílem je připomenout dětské židovské oběti holocaustu za 2.světové války. Děti – žáci po celém světě vysazují cibulky žlutých krokusů, které připomínají osudy jejich vrstevníků. Naše škola se zúčastnila v roce 2013/3014 podruhé, krokusy zasadili na podzim na školním pozemku žáci 9.ročníku v rámci předmětu výchova k občanství, na jaře pak mohli vidět výsledky své práce.


2014

Borci drogy znají, ale neberou

S projektem „Borci drogy znají, ale neberou“ nás oslovila Ostravská univerzita. Účastnily se jej pětičlenné skupiny z osmého a devátého ročníku v rámci předmětu výchova k občanství. Samostatně si připravily prezentaci o drogách tak, aby upozornila na drogovou problematiku způsobem přijatelným pro jejich věkovou kategorii, dále plakát s protidrogovou tematikou a logo projektu. Vznikly zajímavé práce, vyhodnoceny byly na půdě školy za účasti žáků šesté třídy, paní ředitelky a vyučujících. Vítězná skupina devátého ročníku postoupila do ostravského kola, kde 20. 3. 2014 prezentovali svou práci na Ostravské univerzitě. Získali za ni 2. místo a pochvalu za originalitu zpracování.


2014

Správný obor – základ úspěchu

Tento projekt realizujeme ve spolupráci se společností POE EDUCO. Do projektu jsou zapojeni žáci 8. a 9. ročníku, kteří formou testů a vyplňování dotazníků získají informace o tom, který studijní obor by byl pro ně nejlepší volbou. Projekt jim pomáhá při rozhodování, jakou SŠ si vybrat.


2014

Děti pro AFRIKU

S novým školním rokem byl zahájen na naší škole nový školní projekt s názvem DĚTI PRO AFRIKU. Navázali jsme tím na úspěšný projekt SILNÍ BEZ NÁSILÍ. V loňském školním roce jsme poznali, že když táhneme za jeden provaz, dokážeme velké věci. Proto jsme chtěli udělat něco užitečného i pro druhé a vybrali jsme si děti v Africe. Naše třídy se proměnily v kmeny s vlastním názvem, vlajkou a kmenovými barvami. Během školního roku pak mezi sebou kmeny soutěžily a za soutěže a plnění úkolů sbíraly body, které je vedly k vrcholu Kilimandžára.

Kmeny podnikly expedici do „Afriky“ - kde se nezalekli žádného úkolu, statečně lovili divoké africké štětkouny, zvládli přechod nad propastí pouze přes lanový most a v neposlední řadě dokázali překonat sami sebe a ochutnat africké housenky, které ve skutečnosti byly patřičně naaranžovanou hlívou ústřičnou.

Následovala „Džungle vědomostí“, kde se naše kmeny popraly se záludnými příklady v matematice, luštili křížovky plné fyzikálních pojmů a v dalších 6 předmětech svědomitě zdolávali záludné úkoly.

Součástí byla i sběrová akce školy, která měla za úkol nejen podpořit žáky v jejich snažení o získání co největšího počtu bodů v celkové soutěži, ale také sloužila jako finanční zdroj pro zakoupení Dárku pro život na stránkách UNICEF. Žáci svědomitě vybírali a tak mohli pomoci očkováním proti obrně až 120 dětem nebo pomocí tablet vyčistit 100 000 litrů pitné vody

15. 4. 2014 se v Domě kultury Ostrava konalo vystoupení kmenů "Děti pro Afriku", které bylo vyvrcholením celého projektu a zároveň součástí oslav 55. výročí otevření naší školy. Na vystoupení se kmeny dozvěděly, který z nich se svým šamanem podnikne expedici do Afriky přímo v České republice. Vítězný kmen a nejšikovnější žáci tohoto projektu jeli na výlet do Holic u Pardubic, kde se nachází muzeum Dr. Emila Holuba, největšího českého cestovatele a dobrodruha, který prozkoumal africký kontinent, a zoologické zahrady.

Současně se z dobrovolných příspěvků na tomto vystoupení vybralo 10 500,- Kč, ze kterých se pořídila přes UNICEF ruční vodní pumpa pro Afriku.

Na aktivity projektu jsme získali finanční příspěvek SMO.


2013

Se strážníky správným směrem

Škola se zapojila do projektu „Se strážníky správným směrem“. Projekt je realizován formou celoročního preventivního – vzdělávacího programu, se zaměřením na prevenci kriminality dětí, získání znalostí z poskytování první pomoci a správných postupů při řešení mimořádných situací. Projekt je určen pro žáky 5. tříd a zahrnuje dvě úrovně, které se prolínají v průběhu celého období. V průběhu roku jsou realizovány volnočasové aktivity formou pravidelných schůzek strážníků s dětmi dvakrát do měsíce a jedenkrát do měsíce formou celodenního výletu nebo exkurze. V první úrovni si děti formou interaktivních cvičení, modelových situací a za využití metodických pomůcek rozšíří právní vědomí, získají nové dovednosti a vědomosti v oblasti základních právních norem, poskytování první pomoci, občanského soužití a chování člověka při mimořádných událostech. Ve druhé úrovni budou mít děti možnost získané vědomosti aplikovat do praxe. Spolu se strážníky budou děti objevovat nedostatky a reagovat na narušení veřejného pořádku, případně na jiná protiprávní jednání a navrhovat možná řešení.


2010

Celoroční školní projekt Čteme dětem

Žáci prvního stupně se zapojili do celoročního školního projektu. Každý měsíc jedna třída seznámí ostatní žáky s vybranou oblastí dětské literatury. Páté ročníky mají téma pohádka a pověst, čtvrté ročníky si připraví vánoční příběhy a pověsti a třetí ročníky nás seznámí s komiksem a poezií. Celý projekt vyvrcholí v měsíci dubnu, kdy vyhodnotíme, jak se nám celá akce povedla.


2010

Projektový den UMÍŠ POMOCI SOBĚ I DRUHÝM?

Cílem projektového dne je seznámení žáků 3. – 5.ročníků se základy první pomoci. Vyzkouší si nepřímou masáž srdce, přenos a polohování raněného, obvazovou techniku a přivolání pomoci. Za splnění všech úkolů obdrží Průkaz mladého záchranáře.

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít