Základní škola Dětská, Ostrava-Poruba

Mezinárodní projekty EU

2009/2010

Česko-polská SUPERSTAR

Soutěž o nejlepšího zpěváka z partnerských škol ZŠ Dětská a Gimnazjum nr2 v polských Žorech probíhá v několika kolech. Předkola proběhla ve školách v říjnu 2009 a z účastníků bylo vybráno 10 nejlepších, kteří budou soutěžit nejprve o titul české a polské SUPERSTAR. V březnu pak v Polsku proběhne finále, ze kterého vzejde absolutní vítěz. 

fotografie 1 22009

Česko-polská zima v Beskydech

V rámci tohoto projektu se 40 žáků naší školy a 40 polských žáků zúčastnilo týdenního lyžařsko-snowboardového výcviku v Beskydech. Konkrétní aktivitou uskutečněnou v rámci projektu byl  5 denní lyžařsko-snowboardový kurz pro žáky ZŠ Dětská, Ostrava-Poruba a žáky partnerské školy Gimnazjum nr2 z polských Źor. Kurz proběhl v lyžařském areálu Staré Hamry, středisko Armaturka.
19.1.2009 odjeli účastníci projektu ZŠ Dětská od školy autobusem do místa konání. Pro polské žáky a pedagogy jel autobus do Žor, odkud je dopravil na Staré Hamry. Oba autobusy dojely pouze na Jamník, odkud museli žáci i pedagogové jít pěšky cca. 4 km do střediska Armaturka. Po obědě následovalo rozřazení do družstev a byl zahájen samotný výcvik. Žáci byli rozděleni do 6 družstev, 2 z nich (5. a 6.) byla snowboardová. Každé lyžařské družstvo pak absolvovalo seznámení se základy snowboardu v jednom dopoledni popř. odpoledni. V rámci večerního programu se uskutečnila přednáška na téma "Bezpečnost na horách a 1. pomoc".  
20.1. 2009 probíhal v dopoledních hodinách lyžařský výcvik 2.,3. a 4. družstva  a snowboardový výcvik 1. družstva lyžařů a 5. a 6. snb družstva. Odpoledne se pak základům  snowboardu učilo 2. lyžařské družstvo, ostatní družstva se věnovala svému výcviku lyžování a snowboardu. Večer bylo na programu promítání filmu Snowboarďáci.</div>
<div>21.1. 2009 se dopoledne základům snowboardu věnovalo 3. lyžařské družstvo, ostatní družstva měla svůj výcvik lyžování a snowboardu. V rámci předcházení úrazům byl odpolední výcvik nahrazen pěší vycházkou a aktivním odpočinkem ( stavění soch ze sněhu). Večer byl věnován přednášce na ekologické téma "Způsoby využití lyžařských středisek a ochrana přírody".
22.1. 2009 se účastníci projektu dopoledne opět věnovali lyžařskému a snowboardovému výcviku. Základům snowboardu se učilo 4. lyžařské družstvo. Odpoledne byl na programu závod. Večerní program byl pak věnován vyhlášení vítězů. Kromě diplomů obdrželi závodníci na prvních dvou místech sadu psacího náčiní. Stejnou sadou pak byli odměněni 1 lyžař a 1 snowboardista, kteří za týden prokázali největší zlepšení v daných dovednostech. Všichni účastníci obdrželi diplomy. Vyvrcholením večera pak byla společná diskotéka.
  23.1. 2009 proběhl lyžařský a snowboardový výcvik pouze dopoledne, každé družstvo se věnovalo své specializaci. Po dopoledním výcviku následoval oběd, úklid pokojů a odjezd. Všichni účastníci museli opět absolvovat pěší pochod na Jamník, kde na ně čekaly autobusy.

fotografie


  

2008/2009

Sport a tradice neznají hranice


Projekt byl zaměřený na sváteční tradice Česka a Polska a rozvoj sportovního ducha u žáků obou národů.Z každé školy bylo vybráno 40 žáků. V říjnu proběhla olympiáda v atletice a výuka bruslení. V listopadu proběhl týden adventních dílen v Polsku. V březnu proběhly podobné aktivity v O.-Porubě, námětem byly Velikonoce. Kromě toho polští účastníci projektu navštíví kulturní památky našeho regionu. V květnu vyvrcholil projekt týdenní olympiádou v míčových hrách. Ta se uskutečnila v polských Źorech. Soutěže v atletice a výuka hokeje a bruslení – proběhla od 20.10. do 24.10. 2008 v Ostravě-Porubě. Polští účastníci projektu přijeli do Ostravy 20.10.2008 dopoledne. Přijelo 40 polských dětí – samozřejmě se svými pedagogy. Hned po jejich příjezdu bylo na programu slavnostní zahájení. První soutěžní disciplína byl běh na 50 metrů. Po rozbězích v kategorii dívek a chlapců, kterých se zúčastnilo vždy 16 dívek a 16 chlapců, se uskutečnilo finále. Tam postoupili jen ti nejlepší. V kategorii chlapců se na prvních dvou místech umístili žáci naší školy, na třetím místě zástupce polské školy.  V kategorii dívek na první a třetí místo obsadily žákyně polské školy a naše zástupkyně  obsadila druhé místo. Odpoledne následovala výuka hokeje a bruslení na blízkém zimním stadionu SAREZy.
21.10. 2008 byla dopoledne na programu výuka hokeje a bruslení a další soutěžní disciplína, běh na 800 m. Toho se zúčastnilo vždy 8 dětí z každé kategorie. V kategorii chlapců obsadili za velkého jásotu první dvě místa žáci ZŠ Dětská a na třetím místě se umístil žák žorského gimnazja. Za skvělé atmosféry, kterou vytvořily všechny přítomné děti na této disciplíně, obsadily první tři místa v kategorii dívek žačky české školy.
Středa 22.10.2008 měla podobné časové rozvržení jako předchozí den, pouze atletická disciplína byla tentokrát běh na 200m. V této disciplíně se žáci naší školy umístili v obou kategoriích na prvních dvou místech, na třetím místě se umístili žáci polského gimnazja. Odpoledne se polské děti byly podívat na hokejový zápas žáků naší školy. Před večeří pak ještě využili pěkného počasí a na školním multifunkčním hřišti si zahráli fotbal a basketbal.
23.10.2008 měl být na programu skok do dálky. Počasí však znemožnilo soutěžit venku, proto jsme ho po vzájemné domluvě s polskými účastníky operativně nahradili soutěží v trojskoku z místa. Tato disciplína proběhla v tělocvičně školy. Dopoledne i odpoledne pak byly již tradičně na programu tréninky hokeje a bruslení. Ve čtvrtek odpoledne jsme také uspořádali pro polské i české děti společnou diskotéku, která měla veliký úspěch.Poslední soutěžní a výukový den, 23.10.2008, proběhl za lepšího počasí, takže štafetový běh se uskutečnil opět na školním hřišti. Soutěžní klání skončilo. Nezbylo než předat zasloužené poháry a diplomy. Na poháry určené pro vítěze, seřazené pospolu na jediném místě, byl krásný pohled. Dětem, které se v jednotlivých soutěžích a kategoriích umístily na pohárových pozicích, zářily oči nedočkavostí, až  budou svůj vybojovaný pohár pevně držet ve svých rukou. Přišlo slavnostní vyhlášení vítězů, kterého se zúčastnil i starosta ÚMOb Poruba p. Miroslav Novák, a který předal poháry a diplomy těm, kteří se na to těšili již po jednotlivých disciplínách.
 Další částí projektu byl „adventní týden“, který se konal v Polsku od 24.11. do 28.11. 2008. Zúčastnilo se ho 40 našich žáků v doprovodu 5 pedagogů. Tam pro ně byla připravena přednáška o adventu a workshopy, ve kterých si vyrobili lampiony, svícny z větviček. Dále pak malovali Betlémy, popřípadě je ztvárňovaly pomocí koláže. Odpoledne následovala hudební dílna, ve které se děti učily koledy a zkusili si hru na metalofony. Náplň workshopů byla každý den stejná, naši žáci se střídali po skupinách. Rovněž se zúčastnili jako diváci školní soutěže „hledáme talenty“. V ostatních dnech byly pro děti připraveny po adventních dílnách různé společenské akce. </div>
  <div>V pátek 28.11. proběhl v partnerské škole jarmark jako vyvrcholení celého týdne. Po jeho skončení se naši žáci a pedagogové rozloučili s žáky a učiteli, kteří se jim celý týden věnovali.
  Předposlední část projektu proběhla opět v Ostravě-Porubě od 30.3. do 3.4. 2009. Tentokrát se naši polští partneři zúčastnili týdne velikonočních tradic a kromě toho se seznámili s kulturními a historickými památkami našeho kraje. Žáci byli rozděleni do 4 skupin tak, aby mohli každý den absolvovat jednu „velikonoční dílnu“. Každá ze 4 dílen, které si naše paní učitelky připravily, měla jinou náplň. Všechny se však věnovaly velikonočním tradicím a výrobě předmětů, které souvisely s Velikonocemi, a které si každoročně vyrábějí i naše děti na velikonoční jarmark. Naši polští partneři si pekli perníčky, zdobili květináče technikou decoupage, vyráběli zápichy do květináčů, kuřátka z vajíček, závěsy z proutí a další výrobky, jejichž fotografie a výrobní postupy jsou uvedeny v metodických listech.
 Poslední částí projektu  byl týdenní sportovní pobyt našich žáků v polských Źorech (11.-15.5. 2009). Zúčastnilo se ho 40 dětí a 4 pedagogové. Po příjezdu do Źor (11.5.) a přivítání našich žáků a pedagogů následoval zápas ve fotbalu. Po obědě byl pro naše účastníky projektu zajištěn bazén. Následoval odjezd do místa ubytování a večeře. 12.5. po snídani byla na programu utkání v házené chlapců a dívek. Po obědě se naši žáci zúčastnili výuky volejbalu. Po příjezdu do místa ubytování měli osobní volno, které věnovali opět sportu. Následovala večeře. Ve středu 13.5. jsme dopoledne sehráli utkání v košíkové a po obědě následovala opět výuka volejbalu. Odpoledne bylo pro polské i české účastníky projektu připraveno v místě našeho ubytování opékaní buřtů. Společně strávené chvíle si všichni zpestřili zpěvem u kytary.
 15.5. byla dopoledne na programu závěrečná konference, na které zhodnotil ředitel PL školy p. Jacek Swierkocki celý průběh projektu. Konference se kromě vedení obou partnerských škol zúčastnili i představitelé města Źory. Po skončení konference měli děti ještě čas na posezení u kytary a výměnu adres. Po obědě následoval odjezd do ČR. Na konci tohoto projektu bylo potěšitelné zjištění, že naše původní cíle byly opravdu naplněny. V průběhu projektových aktivit děti mezi sebou navázaly opravdová přátelství, mnohé z nich byly spolu v kontaktu (mail,  telefony,....) po celý rok. Na společná setkání v rámci projektu se opravdu těšily a jejich zájem o pobyty v Polsku byl tak velký, že jsme museli provádět opravdu pečlivý výběr. Kdo se však nedostal na projektové aktivity do PL, mohl trávit čas se svými kamarády v době, kdy probíhaly aktivity u nás v Porubě. 

fotografie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112008

Sport bez hranic

Uspořádali jsme 2 denní sportovní olympiádu v atletice a míčových hrách. Soutěžila smíšená družstva z obou škol- ZŠ Dětská a Gimnazjum nr2, ostatní žáci české školy byli přítomni jako diváci. Polští účastníci projektu si kromě sportování ještě prohlédli Ostravu a navštívili ZOO. Projekt proběhl 6. a 7. května 2008. Náplní projektu byla dvoudenní sportovní olympiáda partnerských škol, ZŠ Dětská, Ostrava-Poruba a Gimnazjum nr2 v Žorech. V rámci projektu proběhly soutěže v atletice a utkání v míčových hrách. Dvoudenní sportovní klání proběhlo na sportovištích ZŠ Dětská v Ostravě-Porubě a zúčastnilo se ho 40 žáků porubské školy a 40 žáků partnerské školy z polských Žorů v doprovodu 5 pedagogů.
Slavnostní zahájení olympiády za účasti představitelů obou měst proběhlo 6.5. 2008 v 10:00 hod. Z důvodu špatného počasí se zahájení konalo v tělocvičně, ale to byla jediná komplikace, která náš projekt postihla. Po zahájení se počasí umoudřilo a celý průběh olympiády byl ve znamení krásného počasí.</div>  
<div>První den byla na programu utkání v míčových hrách. Košíková byla odehrána v tělocvičně jako první. Všechna ostatní utkání pak probíhala na multifunkčním školním hřišti. Dopoledne se ještě uskutečnilo utkání v házené a minikopané. Odpoledne bylo na programu utkání ve volejbale. První den si obě školy připsaly shodně 2 vítězství. Porubská škola vyhrála košíkovou a házenou, polské děti byly lepší v minikopané a volejbale.
Po skončení sportovního programu jsme pro naše polské hosty připravili prohlídku Ostravy. Mohli se na ni podívat z výšky ostravské radniční věže a pak si zajímavá místa prohlédnout při procházce městem, na které je doprovodili i 2 čeští pedagogové. Zážitkem pro polské děti  byla určitě i jízda tramvají, protože v Źorech tento dopravní prostředek nejezdí. Kolem 20. hodiny pak v doprovodu svých pedagogů a dalších 2 českých učitelů odjeli do místa ubytování v hotelové části kolejí VŠB.
Druhý den byly na programu lehkoatletické disciplíny. Předtím však, mimo plánovaný program, navštívili polští účastníci projektu porubský bazén, kde si mohli zaplavat. Na místo je dopravil autobus, který jim pak byl k dispozici až do odjezdu. Dopoledne se soutěžilo v běhu na 50 m, skoku do dálky a běhu na 200 m. Odpoledne v běhu na 800 m a štafetovém běhu 4 x 150 m. Systém hodnocení lehkoatletických disciplin byl trochu netradiční, přizpůsobený projektu. Jednotlivých disciplin se z každé školy zúčastnili 2 chlapci a 2 dívky. Jejich časy (v případě skoku do dálky délky skoků)se sečetly a vítězem se stala ta škola, jejíž součet všech 4 časů byl kratší. U skoku do dálky pak vyhrála škola, která v součtu 4 skoků měla skočenu delší vzdálenost. Kromě toho pak byli vyhodnoceni jednotlivci, vždy nejlepší dívka a nejlepší chlapec v každé disciplíně. Štafetový běh byl hodnocen klasicky. Po skončení sportovních soutěží proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků. Vítězná družstva i jednotlivci byli oceněni poháry a každý účastník obdržel diplom. Polští účastníci projektu pak ještě před odjezdem navštívili ostravskou ZOO. Děti byly prohlídkou nadšeny a večer odjížděly plné zážitků.
  Olympiáda se u všech účastníků setkala s velkým ohlasem. Byla navázána nová přátelství, ta stávající byla upevněna. Ve spolupráci partnerských škol byl učiněn další krok k jejímu prohloubení. Účastníci projektu zažili atmosféru soutěživosti, ale i přátelství. Podařilo se nám v nich probudit pocit národní hrdosti, na druhé straně dokázali přijmout porážku a přiznat vítězství lepšímu. 

fotografie2008

Bouráme bariéry

Uspořádali jsme týdenní zdokonalovací kurz v plavání pro české a polské žáky. Tento kurz proběhl v polských Žorech a zahrnoval rovněž základy 1. pomoci a záchrany tonoucího. Kromě této hlavní náplně se účastníci projektu setkávali při dalších doprovodných aktivitách (diskotéka, sportovní utkání, prohlídka města, setkání u táboráku).Projekt proběhl od 14. do 18.4. 2008 v polském městě Žory a  byl zaměřen na výuku a zdokonalení plavání žáků partnerských škol, ZŠ Dětská, Ostrava-Poruba a Gimnazjum nr2 v Žorech. Projekt připravila česká strana, partnerská škola se podílela na jeho organizaci v místě konání.
V rámci projektu proběhl 5 denní intenzivní kurz plavání a 1. pomoci.  Při jeho realizaci byly využity zkušenosti 4 trenérů plavání Klubu plaveckých sportů v Ostravě a aktivní spolupráce žáků plaveckých tříd ZŠ Dětské, kteří předávali zkušenosti svým polským vrstevníkům. Kurz probíhal 2x denně v hezkém prostředí plaveckého bazénu v Žorech.
Kromě 75 českých žáků  se ho zúčastnilo 30 žáků z partnerské školy, kteří byli rozdělení do dvou skupin. Jedna skupina se kurzu účastnila v dopoledních hodinách, druhá pak odpoledne, vždy v doprovodu polského učitele. V rámci výcviku byly děti rovněž seznámeny se základy 1. pomoci a záchranou tonoucích. Tyto činnosti prováděly s velkým zájmem, neboť kromě ukázek si mohly prakticky vyzkoušet záchranu tonoucího na figuríně, která po naplnění vodou vážila jako dospělý člověk. Čeští účastníci projektu, žáci sportovních plaveckých tříd, předvedli svým polským kamarádům také ukázky plaveckých závodů v jednotlivých plaveckých stylech. Polští žáci si potom vyzkoušeli podobně zazávodit mezi sebou.  Plavecký kurz se setkal u všech účastníků projektu s velkým ohlasem. Nejenže se všichni zdokonalili v plavání, ale podařilo se jim opravdu "zbourat" bariéry. Na počátku potřebovali ke vzájemné komunikaci pomoc dospělých, na konci projektu už si navzájem velmi dobře rozuměli. Rovněž počáteční vzájemný ostych byl na konci vystřídán srdečnou a přátelskou atmosférou. Potěšující byl rovněž zájem regionálních polských médií o projekt. Plavecký kurz navštívil reportér místního rádia, který se u českých trenérů zajímal o průběh projektu. Zprávy o projektu jsou rovněž dostupné na webových stránkách města a regionálního deníku Gazeta Źorska.  
Doprovodný program probíhal po celou dobu realizace projektu. První den, 14.4., si české děti prohlédly v doprovodu polských učitelů a žáků město Žory. Navštívili místa, která znali z publikace projektu Metamorfózy krajiny ( ukončen na jaře 2007). Prohlídku jim svým poutavým výkladem oživil učitel Andrzej Kasza.</div>
Druhý den,15.4., byli čeští účastníci projektu pozváni na prohlídku školy, a tak měli možnost porovnat prostředí, podmínky výuky a vybavení škol. Poté se účastnili diskotéky, kterou pro ně polští kamarádi připravili ve vyzdobené tělocvičně školy.
Ve středu,16.4., přijely na oplátku polské děti do místa ubytování českých žáků, kde na sportovištích proběhla sportovní utkání ve volejbale a kopané. Jednalo se o přátelská utkání, kterým ostatní přihlíželi a fandili svým oblíbencům.
 Rovněž ve čtvrtek,17.4., polští žáci přijeli do místa ubytování českých dětí. Společně strávili večer u táboráku s opékáním vuřtů a zhodnotili, jak se jim projekt líbil. Organizátory mohlo těšit, že ohlasy byly jen nadšené a dětem se nechtělo loučit. Původně byly plánovány ještě sportovní soutěže,  ale děti se chtěly společně bavit, proto jsme jim to umožnili.
 Poslední den,18.4., byl ve znamení ukončení plaveckého kurzu. Rovněž děti, které se ho účastnily, zhodnotily celý týden jako vydařený a rády by si vše ještě v budoucnu zopakovaly.
  Čeští účastníci projektu byli ubytováni v hotelu ve sportovně-rekreačním areálu. Stravovali se v restauraci, která byla v bezprostřední blízkosti bazénu. Obě zařízení poskytla dětem a dospělým kvalitní služby na vysoké úrovni.
  Celý projekt probíhal ve znamení srdečné a přátelské atmosféry. Byl určitě i přínosem ke zdravému životnímu stylu, protože v polských školách není plaveckému výcviku dětí věnována taková pozornost, jako ve školách českých. Polští účastníci projektu byli sami překvapeni, jak hodně se za týden v plavání  zdokonalili.
 Projekt „Bouráme bariéry“ tedy úspěšně navázal na 2 předchozí projekty MOST a Metamorfózy krajiny, které partnerské školy zrealizovaly v předchozích letech. Zároveň byl dalším krokem k prohloubení dlouholeté spolupráce obou škol, ZŠ Dětská 915 v Ostravě-Porubě a Gimnazja nr2 v Žorech.

fotografie 1 2 3 4 52005/2007

Metamorfózy krajiny

Účastníci projektu získávali historické fotografie míst ve svých městech, Ostravě a Žorech. Stejná místa pak fotili v současné podobě a tvořili fotodvojice. Ty pak ukládali do e-learningového programu Krajina za školou, kde spolu s texty tvořily výukový program. Rovněž byla vytvořena putovní výstava, která byla k shlédnutí jak v Ostravě, tak v Žorech. Vydali jsme také publikaci, která ve zkratce shrnovala více než roční práci všech účastníků projektu. Projekt měl za úkol prohloubit již zavedenou spolupráci s polskými partnery z gymnázia v polských Źorech. Zaměřil se na podporu enviromentální výchovy, dokumentování stavu kulturní a přírodní krajiny a jejich změn, podporu vazeb k místu a pocitu sounáležitosti s okolím a celkové navozování přeshraničních a transgeneračních vazeb.
Úkolem bylo získávat zajímavé historické fotografie míst, objektů a památek, převést je do digitalizované podoby a následně pořídit fotografie těchto míst ze současnosti. Výstupem těchto aktivit byla společná výstava a dvojjazyčná publikace.  
Další část projektu pokračovala v září. 2 skupiny žáků pod vedením učitelů zachycovaly digitálními fotoaparáty současnou podobu míst z archivních fotografií. Další část týmu hovořila s pamětníky. Rozhovory s nimi zachycovaly děti na diktafon a na základě získaných poznatků opatřovaly již hotové fotodvojice komentáři. Důležitým úkolem bylo upravit fotodvojice tak, aby se daly vytvořit tzv. „prolínačky“ v e-learningové aplikaci. K tomu sloužil skupině žáků, kteří měli na starosti tuto část projektu , skener a program na úpravu fotografií ZONER. Tento program byl vybaven speciální částí, ve které se tyto "prolínačky" tvořily.
Z upravených fotodvojic s komentáři pak další skupina žáků vytvářela e-learningové moduly. Kromě „prolínaček“ to byly i moduly textové, ve kterých jsme použili informace o Porubě získané z internetu, knih apod. Projekt se takto průběžně zpracovával až do prosince, kdy se oba projektové týmy ( učitelé i žáci ) setkaly v Polsku. Zde se žáci seznámili s dosavadními výsledky svých výzkumů, porovnali je a projednali přípravu prezentačních materiálů. Z polské strany se zúčastnili všichni členové týmu, českou stranu zastupovali 4 učitelé a 19 žáků.
Od prosince do března pak byly dokončovány e-learningové moduly a připravovány podklady pro výstavu, publikaci. Na sestavení publikace a výstavních panelů se podílel také tým polských učitelů, který dodal své podklady (fotodvojice s komentáři). Z těchto materiálů  byly vybrány ty nejvhodnější, které pak byly použity pro další práci.
  Celý projekt vyvrcholil 13.3. 2007 vernisáží společné putovní výstavy prezentující výstupy projektu. Slavnostní vernisáž v ČR proběhla za účasti realizátorů projektu, pozvaných zástupců místních  samospráv Poruby a Źor, místní neziskové organizace, škol a veřejnosti, atd.. Vernisáže se zúčastnil rovněž zástupce administrátora ing. Jan Podmol. Na vernisáži byla všem zúčastněným k dispozici publikace, která byla rovněž jedním z výstupů projektu.
 Výstava pak byla přístupná veřejnosti do 20.3. 2007. Následně byla  převezena do Polska. Český projektový tým se pak 27.3 2007 zúčastnil otevření výstavy v Źorech.2003/2005

MOST

Účastníci projektu z České republiky a Polska získávali informace o hrách, které hráli jejich rodiče a prarodiče. Vznikl sborník, ve kterém byly hry uvedeny v českém, polském a anglickém jazyce. Proběhlo rovněž setkání účastníků projektu na Ostravici, kde si hry zahráli a prostřednictvím dalších aktivit poznávali své kamarády z opačné strany hranice. Celý projekt probíhal v několika fázích: na podzim 2003 se všechno začalo rozbíhat. Ředitelka ZŠ Dětská Mgr. Božena Zedková a ředitelka Gimnazjum nr. 2 v Žorech Ewa Kempna vedly čilou korespodenci telefonickou i mejlovou, která vyvrcholila setkáním 20.2.2004 v Polsku. Na tomto setkání došlo k sestavení pracovních týmů na obou školách.
29.3.2004 navštívil Českou republiku polský pracovní tým a s naším pracovním týmem se navzájem informovali o průběhu aktivit a upřesnily se podrobnosti další práce. Vyvrcholením se stalo přijetí u starosty MO Poruba pana Miroslava Nováka.  
Dětské pracovní týmy pod vedením pedagogů od února do října 2004 sbíraly pravidla dětských her, které si děti společně zahrají na podzim 2004. Děti sbírají pravidla současných dětských her, her z dětských táborů a her svých rodičů a prarodičů. Každá hra je podrobně zapsána na kartu.
9. - 12.11.2004 se uskutečnilo setkání českých a polských dětí v rekreačním areálu Ondráš na Ostravici. Děti si navzájem prezentovaly své hry, které si i společně zahrály. Nechybělo ani vyhodnocení her - které jsou zajímavé, které podobné a které jsou pro děti nové. Tyto herní aktivity byly doplněny spoustou sportovních utkání a celodenním výletem po turistických zajímavostech regionu. Před koncem se určily úkoly na připravovaném sborníku her.
23. - 24.5.2005 proběhla závěrečná prezentace projektu v městě Žory. Byl představen vytvořený sborník ve třech jazycích, proběhl koncert polských žáků, žáci obou škol změřili své síly ve fobalovém utkání a v odbíjené. Uskutečnil se celodenní výlet do Krakowa a proběhly různé ankety mezi žáky. Zajímavostí bylo ubytování české části projektu u polských kamarádů a kolegů.
  Tento projekt se stal prvním z celé řady projektů o poznávání žáků z české a polské strany hranic navzájem.

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít