Základní škola Dětská, Ostrava-Poruba

Historie školy

Stavba školy byla zahájena v květnu 1958. Kvůli nedostatku školních budov byla stavba značně uspíšena a původní termín pro předání školy k užívání v roce 1960 byl zkrácen na 1.9.1959. Předána k užívání byla 15.8.1959.Škola byla slavnostně otevřena v neděli 30. srpna 1959 v 9 hodin ráno. Po zahájení předal před budovou školy předseda Obvodního národního výboru v Porubě klíče od školní budovy řediteli školy.Otevření bylo plakátováno a ostravský deník Nová svoboda přinesl o otevření školy článek s fotografií budovy, článek byl uveřejněn i v Učitelských novinách.

Dne 31.8.1959 vysílal Československý rozhlas Ostrava reportáž k zahájení nového školního roku, kterou natočil na této škole s ředitelem školy a nazval ji „Škola, na které se zítra neozve zvonek“, protože dosud nebyly v činnosti elektrické hodiny.

Vyučování předcházel ve dnech 27. – 29.8.1959 zápis do nové školy. K 1.9. bylo zapsáno 300 žáků. Bylo otevřeno 13 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně. K 4. lednu 1960 bylo na škole již 461 žáků, ale tříd nepřibývalo.

První zvonění elektrického zvonku žáci uslyšeli 28.9.1959.

Během padesáti let se v ní vystřídali čtyři ředitelé, mnoho pedagogických pracovníků a absolvovalo zde více jak 4000 žáků. Mezi naše absolventy patří i některé významné osobnosti - např. hokejový brankář Martin Prusek, hokejisté Roman Polák a Rosťa Olesz, velkou hokejovou nadějí je i Ondřej Roman. Naší absolventkou je i zpěvačka Věra Špinarová, náměstek hejtmana MSK Miroslav Novák a další.

Od roku 1983 je od třetího ročníku vždy jedna třída plná chlapců, kteří hrají lední hokej. Naši chlapci trénují v krásném prostředí nového zimního stadionu, který je v sousedství školy. Škola byla zařazena do projektu MŠMT „Intenzifikace sportovních tříd“ - hokej a od roku 2006 i plavání. Plavecké třídy zřizujeme od 4. ročníku.

Od roku 1998 je škola fakultní školou PdF Ostravské univerzity.

Pedagogický kolektiv a žáci již od roku 1993 s gymnáziem z polských Žor, v posledních letech za výrazné podpory projektů spolufinancovaných EU, kterých již škola úspěšně realizovala 6. Naši učitelé si vyzkoušeli i výuku v polské škole. Partnerem je naše škola i v dalších projektech spolufinancovaných EU, podílí se na vzdělávání učitelů s Tvořivou školou a Ostravskou univerzitou.

Devítičlenná Školská rada se vyjadřuje k výchovně-vzdělávacímu procesu , dohlíží na řádné hospodaření s finančními prostředky.

V roce 1996 získala škola právní subjektivitu a ve stejném roce prošla i rozsáhlou rekonstrukcí. Od této doby byla provedena rekonstrukce školního hřiště na hřiště s umělým povrchem, rekonstrukce a zateplení střech a v loňském roce proběhla rozsáhlá rekonstrukce tělocvičen a sociálního zázemí u tělocvičen.

Pro své žáky pořádáme každoročně školy v přírodě a ozdravné pobyty, hokejová a plavecká soustředění. Samozřejmostí je lyžařský výcvik pro 7. ročníky. V jubilejním roce jsme uskutečnili vzdělávací zájezd do Velké Británie s týdenní výukou angličtiny.

Žáci naší školy se zapojují do různých soutěží. Je téměř samozřejmostí, že jsou úspěšní ve sportovních soutěžích-hokeji, plavání, atletice, floorbalu, házené, ale vynikajících výsledků dosahují i v soutěžích zdravotnických, recitačních, pěveckých a výtvarných, zeměpisných. Za první místa v soutěži o nejhezčí pohlednici k našemu předsednictví v EU, byli 4 naši žáci přijati a oceněni ve Strakově akademii místopředsedou vlády. V zeměpisné soutěži Eurorebus byli žáci již podruhé v národním kole, kde se v minulém roce umístili na druhém místě mezi základními školami. Oceněna primátorem města byla v loňském roce naše žákyně Barbora Závadová za vynikající úspěchy v plavání. Již tradicí se stává pěvecká soutěž „Škola hledá superstar“, která má velmi dobrou úroveň.

Ke zlepšení úrovně výchovně vzdělávacího procesu jsou žáci pravidelně testováni nezávislou společností Scio. V posledním testování klíčových kompetencí žáků 8. tříd byli naši žáci úspěšnější než 75% zúčastněných škol, kterých bylo téměř 500.

Žáci si připravují zábavu také sami pro sebe navzájem. Každoročně kamarádi ze druhého stupně připraví pro malé spolužáky oslavu Mikuláše. Jejich masky čertů a andělů jsou kouzelné. Školní parlament za vydatné pomoci pedagogů organizuje velikonoční jarmark, školní zahradu, vánoční dílny. Na sousedním zimním stadionu bruslí nejen hokejáci, ale i všichni ostatní žáci školy v rámci výuky tělesné výchovy. Bruslení se však nevzdávají ani učitelé, kteří si již několikrát zahráli zápas se svými žáky.

Stabilní a výborný pedagogický kolektiv, který se přirozenou cestou obměňuje a doplňuje především o mladé ambiciózní učitele, si vytýčil pomyslnou laťku hodně vysoko. Nezbývá jen věřit, že jí dosáhne. Přeji naší škole, aby sklízela jen úspěchy, aby rodiče žáků měli k pedagogům důvěru, aby děti chodily do školy rády, aby z nich vyrůstaly sebevědomé, vzdělané osobnosti.

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít