Základní škola Dětská, Ostrava-Poruba

Školní družina

Školní družina je složena z několika oddělení, dle celkového počtu zapsaných žáků. Žáky do jednotlivých oddělení se snažíme rozdělovat dle věku a třídy.  Provoz ŠD je denně PO-Pá od 6:00 – 7:40 (jako ranní družina) a dále pak od 11:40 - 16:30 hod (jako odpolední družina). 

  Do školní družiny jsou žáci zapisováni ve dvou termínech, které jsou vždy předem sděleny. Pro budoucí žáky prvního ročníku je zpravidla zápis do ŠD proveden na informativní schůzce rodičů, která se koná v měsíci květnu. Druhá vlna zápisu je vždy v polovině června. Zapsaný žák může navštěvovat ŠD ranní i odpolední současně nebo  odděleně, dle individuálních potřeb. Veškeré podklady týkající se školní družiny, jsou k dispozici na stránkách školy - sekce ke stažení, včetně přihlášek, odhlášení, placení atd. 

  ŠD pracuje na základě celoročního plánu, který klade důraz zejména na činnost odpočinkovou a rekreační. Mezi tyto aktivity patří např. využití příznivého počasí k pobytu venku, přičemž velkou výhodu skýtá možnost naší krásné školní zahrady, na které je vybudovaný herní komplex pro děti a také hřiště pro různé sportovní vyžití. V případě nepříznivého počasí také hojně využíváme školní tělocvičny, jak pro aktivity sportovní, tak společenské. Do programu zařazujeme každoročně i četné mimoškolní aktivity tak, aby si každé dítě mohlo vybrat podle svého zájmu a rozvíjet svůj specifický talent 

  Naše školní družina je bohatě vybavena nejmodernějšími hračkami pro různé věkové skupiny dětí, spoustou výtvarných pomůcek, potřeb pro sportovní vyžití, hudebních pomůcek, literaturou pro děti a různorodými hrami. 

  Jak vypadá den ve školní družině? 

  Začínáme od 6:00 hod, kdy děti přicházejí do školní družiny, kde si mohou dle své ho zájmu a výběru zvolit oblíbenou činnost, popř. sledovat ranní pohádky, které si sami vyberou. Děti v ranní družině mohou také v klidu posnídat a je zde vytvořena klidná atmosféra pro přípravu na školní den. V 7:40 odvede vychovatelka děti do šaten, ze kterých odcházejí do svých tříd.

  Po skončení vyučování děti přicházejí do svých tříd školní družiny a společně odcházejí s vychovatelkou do školní jídelny na oběd. Odchod na oběd je vždy v závislosti na složení oddělení a tudíž se odchody do jídelny různí. Rodiče jsou včas informováni rozpisem. Po obědě následuje činnost odpočinková, kdy je využíváno klidných aktivit, které si děti mohou samy zvolit, např. společenské hry, konstruktivní hry, kreslení, modelování, vybarvování omalovánek  atp. Tato činnost trvá zhruba 60 minut. Od 14:00-15:00 probíhá hlavní činnost ŠD, vycházející z jednotlivých plánů, které vypracovávají vychovatelky individuálně pro své oddělení a jsou tematicky zaměřeny (např. výtvarná výchova, literární praktikum, pracovní činnost, tělesná výchova, hudební výchova), v případě příznivého počasí hlavně pobyt venku atd. a není tudíž vhodné, aby byla tato část narušována. Proto je nutné respektovat, že od 14:00-15:00 hod. není možné si vyzvedávat své dítě, pokud to není nezbytně nutné (lékař, trénink atd.). Změny ve vyzvedávání se hlásí předem dané paní vychovatelce písemně, prostřednictvím družinového deníčku nebo telefonicky na tel. č. 734339538. 

  Oddělení ŠD se v 15:50  sdružují do společné šatny i třídy  a  to v ranní družině, odkud pak následně odcházejí postupně domů. V této době se rovněž děti mohou věnovat zvoleným aktivitám nebo se připravovat na další školní den (procvičovat čtení, psaní, počítání atp.)

  Všem dětem se snažíme  vytvořit co nejpříjemnější prostředí, aby se mohly těšit na další den strávený s kamarády v naší  školní družině. 

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít