Učebny | Základní škola Dětská

Základní škola Dětská, Ostrava-Poruba

Kalendář akcí

Učebny

Na škole je zařízeno několik specializovaných učeben, do kterých žáci přecházejí na výuku různých předmětů. Patří sem dvě  jazykové učebny, které jsou zařízeny pro menší skupiny žáků a vyučují se zde cizí jazyky. 

Dále pak speciální učebna pro fyziku a chemii, která je uzpůsobena pro předvádění fyzikálních a chemických pokusů. Učebna přírodopisu je vybavena nově interaktivní tabulí a jsou zde umístěny přírodopisné sbírky pro praktické ukázky v hodinách. 


Na zeměpis a dějepis přecházejí žáci do zeměpisné učebny, kde je při výuce také využívaná interaktivní tabule a v nedávné době byla ke stropu učebny instalována nafukovací Sluneční soustava. 

Informatika se vyučuje v učebně výpočetní techniky, ve které má každý žák  třídy k dispozici svůj počítač. V učebně je instalován dataprojektor a bílá keramická tabule. V této učebně dochází pravidelně k obměně výpočetní techniky tak, aby zařízení nebylo zastaralé. 

K dalším specializovaným učebnám patří učebna výtvarné výchovy a učebna dílen. 

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít