Základní škola Dětská, Ostrava-Poruba

Učebny

Na škole je zařízeno několik specializovaných učeben, do kterých žáci přecházejí na výuku různých předmětů. Patří sem dvě  jazykové učebny, které jsou zařízeny pro menší skupiny žáků a vyučují se zde cizí jazyky. 

Dále pak speciální učebna pro fyziku a chemii, která je uzpůsobena pro předvádění fyzikálních a chemických pokusů. Učebna přírodopisu je vybavena nově interaktivní tabulí a jsou zde umístěny přírodopisné sbírky pro praktické ukázky v hodinách. 


Na zeměpis a dějepis přecházejí žáci do zeměpisné učebny, kde je při výuce také využívaná interaktivní tabule. 

Informatika se vyučuje v učebně výpočetní techniky, ve které má každý žák  třídy k dispozici svůj počítač. V učebně je instalován dataprojektor a bílá keramická tabule. V této učebně dochází pravidelně k obměně výpočetní techniky tak, aby zařízení nebylo zastaralé. 

K dalším specializovaným učebnám patří učebna výtvarné výchovy a učebna dílen. 

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít