Základní škola Dětská, Ostrava-Poruba

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024, pro děti, které do 31. 8. 2023 dosáhnou věku 6 let a pro děti po odkladu školní docházky, bude probíhat    3. 4. 2023 a 4. 4. 2023 vždy od 12:30 do 17:00. 

Rádi se s vámi potkáme na Dni otevřených dveří, který proběhne 21.3.2023. Dopoledne od 8:00 do 11:40 se můžete přijít podívat do výuky, odpoledne od 14:00 do 17.00 budou pro děti připravena stanoviště s úkoly. Rádi vám zodpovíme vaše dotazy.

Od 20. 3.  2023 bude spuštěn také rezervační systém pro zvolení termínu a času zápisu. V něm budou zveřejněny další důležité informace k průběhu zápisu.    

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024

pro děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a děti s odloženou školní docházkou. 

Zápis se uskuteční 3. a 4. 4. 2023. 

Svůj čas zápisu si rezervujte v systému „zápisy online“.

Žádosti o přijetí se podávají níže uvedenými způsoby od 3. 4. 2023.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zsdetska/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=41804#
  2. do datové schránky školy (4epmqtk), součástí přihlášky je kopie rodného listu dítěte
  3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na reditel@zsdetska.cz, součástí přihlášky je kopie rodného listu dítěte
  4. poštou na adresu Základní škola, Dětská 915/2, Poruba, 708 00 Ostrava, součástí přihlášky je kopie rodného listu dítěte
  5. osobním podáním  

Ve výše uvedených případech si musíte před podáním přihlášku vytisknout a doplnit údaje.                                                                                                                         

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Plánovaný počet přijímaných žáků: 50( 2 třídy).  Maximální počet dětí ve třídě – 25.                                            

Přednostně budou přijímány děti ze spádové oblasti školy.

V případě, že budou rodiče pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, musí v době zápisu doložit tyto dokumenty:

1) žádost o odklad povinné školní docházky (obdrží ve škole)                                                                

2) doporučení Školního poradenského zařízení (PPP, SPC)                                                                              

3) doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa

Pokud ředitel školy rozhodne, že žádosti vyhoví, jsou rodiče povinni zajistit svému dítěti na další školní rok předškolní vzdělávání. Povinné předškolní vzdělávání se uskutečňuje v mateřské škole (podle spádové oblasti či dle výběru zákonného zástupce), individuálním vzděláváním, vzděláváním v přípravné třídě ZŠ ( Od září 2023 plánujeme opět zřídit na naší škole přípravnou třídu. Bližší informace obdržíte u zápisu, najdete je také na webových stránkách školy. Případné dotazy zodpovíme také na t.č. 734477966.) a ve třídě přípravného stupně ZŠ speciální, vzděláváním v zahraniční škole na území ČR. Povinné předškolní vzdělávání řeší §34, Zákon 561/2004 ve znění pozdějších předpisů (Školský zákon).

V případě, že budou rodiče pro své dítě žádat předčasný nástup k povinné školní docházce, musí v době zápisu doložit tyto dokumenty:

Pro dítě narozené od září do prosince 2017

1) žádost o předčasný nástup k povinné školní docházce (obdrží ve škole)                                                                 

2) doporučení Školního poradenského zařízení (PPP, SPC)

Pro dítě narozené od ledna do června 2018

1) žádost o předčasný nástup k povinné školní docházce (obdrží ve škole)                                                                 

2) doporučení Školního poradenského zařízení (PPP, SPC)                                                                  

3) doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa

                                                                             


Soubory ke stažení

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít